2018 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2018թ.2-րդ եռամսյակ բյուջեի ծախս

2018 առաջին եռամսյակ բյուջետային ծախսեր1 2018առաջին եռամսյակ բյուջետային ծախսեր2