ԲՅՈՒՋԵ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 15, 2017

2018 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2018 առաջին եռամսյակ բյուջետային ծախսեր1 2018առաջին եռամսյակ բյուջետային ծախսեր2

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ2018.1 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ2018.2