ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

2019-20  ՈՒՍՏԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ուսպլան   2-րդ կիսամյակ  2020

2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

դպրոցական բաղադրիչ 2019-20

2019-20  ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

2019-20 ուպլան առաջին կիսամյակ

2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ուսպլան 2-րդ կիսամյակ

2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

2018-19 ուսպլան առաջին կիսամյակ


2017-18 ուստարի 2-րդ կիսամյակ