Ուսումնադաստիրակչական աշխատանքներ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  ՄԱՐՏ  2020

մարտ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  ՓԵՏՐՎԱՐ  2020

փետրվար

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2019

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան-դեկտեմբեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  ՆՈՅԵՄԲԵՐ  2019

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ_ՆՈՅԵՄԲԵՐ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ՊԼԱՆ-1

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ՄԱՐՏ

 

աշխատանքային պլան Մարտ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   ՊԼԱՆ

աշխատանքային պլան փետրվար

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   ՊԼԱՆ

հունվար


Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան-դեկտեմբեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   ՊԼԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ_ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ՊԼԱՆ-Հոկտեմբեր


ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ-ՊԼԱՆ-Սեպտեմբեր

ՈՒՍՈՒՄԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ՄԱՅԻՍ  ԱՄԻՍ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ   ՊԼԱՆ


ՈՒՍՈՒՄԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԱՊՐԻԼ ԱՄԻՍ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

 

ՈՒՍՈՒՄԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ՄԱՐՏ ԱՄԻՍ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ