ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020

ծախսերի կատարողական 2019 երրորդ   եռամսյակ

3-րդ եռամ.ծախսեր

ծախսերի կատարողական 2019 երկրորդ  եռամսյակ

երկրորդ եռամսյակ

ծախսերի կատարողական 2019 առաջին եռամսյակ3-րդ եռամ.ծախսեր

2018թ.2-րդ եռամսյակ բյուջեի ծախս