ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2019-20  ՈՒՍՏԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿ

կոմպլեկտավորում 2020

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2019-20  ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

կոմպլեկտավորում 2019-20 ուստարի առաջին կիսամյակ

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

կոմպլեկտավորում 2-րդ կիսամյակ

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

կոմպլեկտավորում 01.09.2018


ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ 2017-18 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ