ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

2018-19 ՈՒՍՏԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

2018-19 ուսպլան առաջին կիսամյակ


2017-18 ուստարի 2-րդ կիսամյակ