Դպրոցի Աշխատակազմ

Սարգսյան Սիմոն, տնօրեն

 

  Հարությունյան  Մարիամ ,տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ

Մուրադյան Ներսիկ, տնօրենի մասնագիտական աջակցությունների գծով տեղակալ