ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2018-19 ուստարվա աշակերտական խորհրդի աշխատանքային պլանը

աշակերտական խորհրդի  աշխատանքային պլան

2018-2019 ուստարվա աշակերտական խորհուրդ

Հ/Հ Ազգանուն,անուն Դասարան Պաշտոն
1. Մարտիրոսյան Աննա 11 Նախագահ
2. Գրիգորյան Էլեն 11 Տեղակալ
3. Ահարոնյան Անահիտ 12 Անդամ
4. Նիկոլայան Աշխեն 12 Անդամ
5. Խաչատրյան Մարի 12 Անդամ
6. Ստեփանյան Հայկ 12 Անդամ
7. Սահակյան Անահիտ 10 Անդամ
8. Դավթյան Ժենյա 10 Անդամ
9. Մարտիրոսյան Մենուա 9 Անդամ
10. Խաչատրյան Լիլիթ 9 Անդամ
11. Բաղդասարյան Ջուլիանա 8 Անդամ
12. Սարգսյան Մուրազ 8 Անդամ
13. Ալեքսանյան Գոհար 8 Անդամ
14. Ներսիսյան Լուսինե 8 Անդամ
15. Ադամյան Անահիտ 7 Անդամ
16. Համբարձումյան Ռազմիկ 7 Անդամ
17. Գրիգորյան Արամ 6 Անդամ
18. Թադևոսյան Հասմիկ 6 Անդամ
19. Ջավադյան Ասթինե 6 Անդամ
20. Մաիլյան Վաչե 6 Անդամ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՍՏ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Ահարոնյան Անահիտ

2.Սահակյան Անահիտ

3.Խաչատրյան Լիլիթ

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Մարտիրոսյան Աննա

2.Նիկոլայան Աշխեն

3.Սարգսյան Մուրազ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Խաչատրյան Մարի

2.Դավթյան Ժենյա

3.Գրիգորյան Արամ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Համբարձումյան Ռազմիկ

2.Թադևոսյան ՀասմիկԳրիգորյան Էլեն

2.Ներսիսյան Լուսինե

3.Ալեքսանյան  Գոհար

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Բաղդասարյան Ջուլիանա

2.Մաիլյան Վաչե

3.Ադամյան Անահիտ

ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Մարտիրոսյան Մենուա

2.Ստեփանյան Հայկ

3.Ջավադյան Ասթինե

ՍՈՑԻԱԼ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

1.Համբարձումյան Ռազմիկ

2.Թադևոսյան Հասմիկ

3.Բաղդասարյան Ջուլիանա

 

 


2017-18 ուստարվա աշակերտական խորհրդի աշխատանքային պլանը


2017-2018 ուստարվա աշակերտական խորհուրդ

Հ/Հ Ազգանուն,անուն Դասարան Պաշտոն
1. Մարտիրոսյան Աննա 10 Նախագահ
2. Նիկոլայան Աշխեն 11 Տեղակալ
3. Պետրոսյան Գայանե 12 Անդամ
4. Սահակյան Աննա 12 Անդամ
5. Խաչատրյան Մարի 11 Անդամ
6. Ստեփանյան Հայկ 11 Անդամ
7. Բաղդասարյան Նարեկ 11 Անդամ
8. Համբարձումյան Վանեսա 10 Անդամ
9. Սահակյան Անահիտ 9 Անդամ
10. Դավթյան Ժենյա 9 Անդամ
11. Ստեփանյան Իզա 8 Անդամ
12. Ավետիսյան Հարութ 8 Անդամ
13. Ալեքսանյան Գոհար 7 Անդամ
14. Խաչատրյան Սոֆա 7 Անդամ
15. Դավթյան Գառնիկ 7 Անդամ
16. Բաղդասարյան Ջուլիանա 7 Անդամ
17. Մարկոսյան Գուրգեն 6 Անդամ
18. Համբարձումյան Ռազմիկ 6 Անդամ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՍՏ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Պետրոսյան Գայանե
 2. Համբարձումյան Վանեսա
 3. Ալեքսանյան Գոհար

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Սահակյան Աննա
 2. Սահակյան Անահիտ
 3. Ավետիսյան Հարութ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Նիկոլայան Աշխեն
 2. Խաչատրյան Մարի
 3. Խաչատրյան Սոֆա

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Դավթյան Ժենյա
 2. Բաղդասարյան Ջուլիանա
 3. Ստեփանյան Իզա

ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Ստեփանյան Հայկ
 2. Բաղդասարյան Նարեկ
 3. Սահակյան Անահիտ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Մարկոսյան Գուրգեն
 2. Համբարձումյան Ռազմիկ
 3. Պետրոսյան Գայանե

ՍՈՑԻԱԼ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Մարտիրոսյան Աննա
 2. Նիկոլայան Աշխեն
 3. Բաղդասարյան Նարեկ