ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2017-18 ուստարվա աշակերտական խորհրդի աշխատանքային պլանը


2017-2018 ուստարվա աշակերտական խորհուրդ

Հ/Հ Ազգանուն,անուն Դասարան Պաշտոն
1. Մարտիրոսյան Աննա 10 Նախագահ
2. Նիկոլայան Աշխեն 11 Տեղակալ
3. Պետրոսյան Գայանե 12 Անդամ
4. Սահակյան Աննա 12 Անդամ
5. Խաչատրյան Մարի 11 Անդամ
6. Ստեփանյան Հայկ 11 Անդամ
7. Բաղդասարյան Նարեկ 11 Անդամ
8. Համբարձումյան Վանեսա 10 Անդամ
9. Սահակյան Անահիտ 9 Անդամ
10. Դավթյան Ժենյա 9 Անդամ
11. Ստեփանյան Իզա 8 Անդամ
12. Ավետիսյան Հարութ 8 Անդամ
13. Ալեքսանյան Գոհար 7 Անդամ
14. Խաչատրյան Սոֆա 7 Անդամ
15. Դավթյան Գառնիկ 7 Անդամ
16. Բաղդասարյան Ջուլիանա 7 Անդամ
17. Մարկոսյան Գուրգեն 6 Անդամ
18. Համբարձումյան Ռազմիկ 6 Անդամ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՍՏ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Պետրոսյան Գայանե
 2. Համբարձումյան Վանեսա
 3. Ալեքսանյան Գոհար

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Սահակյան Աննա
 2. Սահակյան Անահիտ
 3. Ավետիսյան Հարութ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Նիկոլայան Աշխեն
 2. Խաչատրյան Մարի
 3. Խաչատրյան Սոֆա

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Դավթյան Ժենյա
 2. Բաղդասարյան Ջուլիանա
 3. Ստեփանյան Իզա

ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Ստեփանյան Հայկ
 2. Բաղդասարյան Նարեկ
 3. Սահակյան Անահիտ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Մարկոսյան Գուրգեն
 2. Համբարձումյան Ռազմիկ
 3. Պետրոսյան Գայանե

ՍՈՑԻԱԼ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

 1. Մարտիրոսյան Աննա
 2. Նիկոլայան Աշխեն
 3. Բաղդասարյան Նարեկ